KVALIFIKACE A ODBORNÝ TÝM VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ

Opět se můžete těšit na hlavní vedoucí Moniku a Žanetu s dalšími instruktory a instruktorkami 🙂

Dětské tábory, výlety bez rodičů, aktivity pro firmy a dospělé připravuje tým zkušených a odborně vyškolených vedoucích a instruktorů s několikaletou praxí.

Vedoucí a instruktoři:

min. studující SŠ, VŠ

Sportovní a volnočasoví pedagogové

Kvalifikace dosažitelné certifikátem MŠMT
⁃              VDD – vedoucí dětského kolektivu
⁃              ZZA – zdravotní zotavovací akce
Kurz První pomoci

Společně s námi se o spokojenost všech starají další profesionálové.

Jsou to:

Yellow Point
Best Adventure s.r.o
Mirakulum
Velká dobrodružství
Jezdecký klub Rozkoš
a další

Společnost má uzavřenou Pojistnou smlouvu pro případ újmy na zdraví dítěte či majetku u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Naše společnost neřešila doposud žádnou pojistnou událost.