Děti zažijí indiánské dobrodružství v přírodě, naučí se desatero přežití.

Než se vydáš za hledáním bájného pokladu, naučíme tě indiánským dovednostem, upleteš čelenku, vyrobíš si nahrdelník.

Nebudeš to mít ale úplně jednoduché, budeš muset zdolat spoustu záludných úkolů.

Staneš se odvážným/odvážnou a s indiánským kmenem  se vydáš na dobrodružnou cestu za pohádkovým bohatstvm?

U Stříbrného jezera, kdesi vysoko v horách, je prý ukryto pohádkové bohatství, které střeží duchové starých Indiánů.

Není to ale pouze legenda?

Bandité věří, že poklad skutečně existuje. A neštítí se ničeho a rozhodnou získat plán cesty k němu. Tajná indiánská mapa má však dvě části – tu druhou chtějí bandité získat.

Ďábelskou lstí se však bandité o cestě k pokladu přesto dovídají a začíná dramatický souboj s časem.

Projdeš dříve územím nepřátelských banditů a získáš legendární poklad?

V pátek dostaneš diplom s dárkem!
Turnus VIIPondělí 10. 8. 2020
DopoledneOdpoledne
7:30 – 9:00 Předávání dětí| Rozcvička12:00 – 13:00 Oběd a odpočinek
9:00 – 10:30 Seznamovací sportovní a míčové hry | Rozdělení do týmů | Svačina | Virtuální indiánské hry13:00 – 16:00 Sportovní zápolení s BUBBLE BUMPER BALLS apod. | Nauka indiánských dovedností |Svačina atd.
10:30 – 12:00 Tvorba originálního erbu a vlajky16:00 – 17:00 Předávání dětí
Turnus VIÚterý 11. 8. 2020
DopoledneOdpoledne
7:30 – 8:00 Předávání dětí12:30 – 13:30 Oběd a odpočinek
8:00 – 12:30 Výroba čelenek | náhrdelníku | Svačina13:30 – 16:00 Soutěž o starověkou mapu k pokladu |Trénink obratnosti a rychlosti | akrobacie | Rychlostní hry | Svačina
16:00 – 17:00 Předávání dětí
Turnus VIStředa 12. 8. 2020
DopoledneOdpoledne
7:30 – 8:00 Předávání dětí13:00 – 14:00 Oběd a odpočinek
8:00 – 13:00 Indiánské dopoledne v lezeckém parku v korunách stromů| Svačina14:00 – 16:00 | Indiánské hry | Bezpečná výuka střílení z dětského luku apod.| Svačina
16:00 – 17:00 Předávání dětí
Turnus VIČtvrtek 13. 8. 2020
DopoledneOdpoledne
7:30 – 8:00 Předávání dětí12:00 – 13:00 Oběd a odpočinek
8:00 – 12:00 Dopoledne ve Freestyle nebo Jump Aréně | Svačina13:00 – 16:00 | Celotáborová hra o poklad | Svačina
16:00 – 17:00 Předávání dětí
Turnus VIPátek 14. 8. 2020
Celodenní výlet na koupaliště pro plavce a neplavce | Svačiny a oběd
Vyhlášení vítězů
Předávání dárků a diplomů