Načítám...

Jaká jsou kritéria na vedoucí/instruktory a jaký druh školení absolvují?

Zaměstnáváme zralé a schopné zaměstnance pro práci v našich táborech. Spoléháme na to, že každý z nich bude vzorem pro naše táborníky a že je naučí základním hodnotám – respektu, odpovědnosti, poctivosti a péči.

Všichni zaměstnanci tábora jsou pečlivě prověřování a vybíráni na základě:

  • Zkušenosti, dovednosti a schopnosti
  • Certifikace a vzdělání
  • Charakteru
  • Nadšení
  • Lásky k práci s dětmi

Program připravují a následně jsou vedoucími/instruktory zkušení a odborně vyškolení studenti nebo absolventi Střední pedagogické školy, Pedagogické fakulty nebo Fakulty tělesné výchovy a sportu/sportovní a volnočasoví pedagogové s kvalifikací dosažitelné certifikátem MŠMT | VDD – vedoucí dětského kolektivu | ZZA – zdravotní zotavovací akce.Laskavý a přátelský přístup


Profesionální a kvalifikovaní vedoucí a instruktoři

Co když se moje dítě zraní?

Pokud je dítě zraněno, personál certifikovaný v oblasti První pomoci a  všichni ostatní zaměstnanci tábora učiní veškeré kroky nezbytné k poskytnutí péče a/nebo přivolání záchranné lékařské péče.

Jak bezpečné jsou příměstské tábory Příměšťák?

Všichni vedoucí a instruktoři se účastní povinného a komplexního předtáborového školícího programu, který pokrývá všechny požadavky kladené na pozici vedoucí, instruktor nebo zdravotní dozor..

O školeních první pomoci a bezpečnosti, kterých se naši zaměstnanci účastní, se vede protokol.. Obsahem školení je nauka první pomoci, reakce na mimořádné události,, řízení rizik, principy pozitivního rozvoje mládeže, táborové standardy Příměšťáku, sociální emocionální učení, táborové hry a písně, náplň a programy táborů.


Společnost má uzavřenou Pojistnou smlouvu pro případ újmy na zdraví dítěte či majetku. Úrazové pojištění si rodiče sjednávají sami. Naše společnost neřešila doposud žádnou pojistnou událost.

Jak vycházíte vstříc dětem s potravinovými alergiemi?

Zajišťujeme zdravé stravování. Po předchozí domluvě s rodiči můžeme dětem s dietologickým omezením zajistit speciální stravu/oběd. V případě, že nebudeme schopni tuto stravu adekvátně zajistit, dítě si nosí svůj oběd/vhodnou stravu.